RBf 

ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

RBf BERGMAN

С РАЗШИРЕНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

ПО

ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

ФИЛМОВА И ТЕЛЕВИЗИОННА РЕЖИСУРА

Гимназията RBf BERGMANСъвременният свят, в който живеем, ни насърчава да се развиваме все по-динамично и изпреварващо спрямо предизвикателствата. Реализацията на личността в този свят става във все по-ранна възраст. Най-успешните ученици и студенти отрано успяват да участват активно в конкретни мащабни проекти, които движат погресивното развитие на нашия свят.


Бъдещето е на тези, които изпреварват другите - със знания и с умения.


По инициатива на Съвета на европейската научна и културна общност се създава


ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN С РАЗШИРЕНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ ФИЛМОВА И ТЕЛЕВИЗИОННА РЕЖИСУРА

Гимназията подготвя учениците да бъдат лидери - в сферите, в които мечтаят да се реализират.

Обучение в RBf BERGMAN

RBf

Гимназията RBf реализира обучение по ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ, ФИЛМОВА И ТЕЛЕВИЗИОННА РЕЖИСУРА

ШВЕДСКИ МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ

 ГИМНАЗИЯТА БЕРГМАН RBf използва най-добрите практики на известния Шведски модел на образование.

• Шведският модел на образование прави учебния процес уникален.
Отношенията между учителя и ученика се основават на принципа на равнопоставеност.

• Шведският модел на образование налага отношението към всеки ученик да е приятелско и стимулира в него спокойствие и увереност в личните възможности.

• Шведският модел на образование на първо място насърчава творческото мислене,
а не наизустяването на факти.

• Шведският модел на образование е насочен към развитието на възможностите на всеки ученик и го подкрепя в неговата предприемчивост и бъдеща реализация.


В ШВЕЦИЯ висшето образование е безплатно за студентите от Европейския съюз, включително за българските.

ШВЕЦИЯ има толерантна и успешна образователната система,
в резултат на което е една от най-богатите страни в света,
според Индекса на човешко развитие.
ШВЕЦИЯ създаде феномен, признат като „Шведското икономическо чудо“.
Примери за успешни, световно признати компании са, Saab,

Ericsson, Electrolux, Hasselblad, AstraZeneca, Ikea, H&M, Volvo …

Обучението е от 8-ми до 12 клас, с разширено езиково обучение.
Професионално направление по СППОО код 342 – Маркетинг и реклама
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

В ГИМНАЗИЯТА RBf занимателните извънкласни дейности и проекти се определят от учениците. Според своите желания за бъдеща реализация и за разнообразни културни занимания, те са авторите на клубовете по интереси, на инициативите и събитията.

ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN организира КЛУБ ЗА ШВЕДСКА КУЛТУРА И БИЗНЕС с Гост-лектори от Шведски университети и Бизнес организации.

RBf

ПРОФИЛ
ДИГИТАЛНА ИНДУСТРИЯ, ЖУРНАЛИСТИКА, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И РЕКЛАМА


Този ПРОФИЛ подготвя учениците да бъдат студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Техническия Университет – София и Университета за национално и световно стопанство. Обучението в този ПРОФИЛ осъществява консултации на всеки ученик за прием по конкретни специалности в тези и в други избрани университети – в Швеция, България или в друга предпочетена страна в Европа.

Обучението подготвя учениците за студенти в най-авторитетните ШВЕДСКИ УНИВЕРСИТЕТИ, като Karolinska Institutet, Uppsala University, Stockholms Universitet…
Най-предпочитаните в тях са направленията Международен бизнес и предприемачество, Международни отношения, Европеистика, Политически науки, Компютърни науки, Маркетинг, Дигитален мениджмънт.
В ШВЕЦИЯ висшето образование е безплатно за студентите от Европейския съюз.


Изучават се всички задължителни предмети – български език и литература, математика, физика, химия, биология, история, география, чужд език, информационни технологии…

Изучават се специализирани и свободно избираеми предмети с български и шведски УНИВЕРСИТЕТСКИ преподаватели
Бизнес моделиране в дигитална среда, Маркетингови бизнес комуникации, Дигитални технологии и предприемачество, Графичен дизайн и визуална култура, Комуникационен мениджмънт, Маркетингови проучвания и анализи, Изграждане на имидж и креативни практики, Реклама и планиране на рекламна кампания, Дигитална журналистика, Изграждане на дигитални медии, Електронна търговия, Продуцентство на телевизионни формати, Телевизионна режисура, Телевизионен език и ефектно поведение пред аудитория, Мениджмънт на телевизионен процес, Видео обработка, Работа в  Телевизионен комплекс…


Това обучение в ГИМНАЗИЯТА RBf подготвя специалисти по: Стратегическо управление на комуникациите, Дигитален маркетинг, Реклама, Психология, Финансиране и управление на създаването на съдържание, Корпоративни комуникации, Мениджмънт на луксозни продукти, Журналистика, Дигитални медии, Богата езикова култура за комуникативност с международни компании…

 

 


RBf


ПРОФИЛ

МЕНИДЖМЪНТ НА КРЕАТИВНАТА ИНДУСТРИЯ, ФИЛМОВА И ТЕЛЕВИЗИОННА ПРОДУКЦИЯ

Този ПРОФИЛ подготвя учениците да бъдат студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет и НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".Обучението в този ПРОФИЛ осъществява консултации на всеки ученик за прием по конкретни специалности в тези и в други избрани университети – в Швеция, България или в друга предпочетена страна в Европа. Обучението подготвя също за кандидатстване конкретно по направленията Креативна индустрия и Режисура в университетите в Италия, Франция, Испания и Холандия.

Обучението подготвя учениците за студенти в най-авторитетните ШВЕДСКИ УНИВЕРСИТЕТИ, като Karolinska Institutet, Uppsala University, Stockholms Universitet…
В ШВЕЦИЯ висшето образование е безплатно за студентите от Европейския съюз.


Изучават се всички задължителни предмети – български език и литература, математика, физика, химия, биология, история, география, чужд език, информационни технологии…

Изучават се специализирани и свободно избираеми предмети с български и шведски УНИВЕРСИТЕТСКИ преподаватели
Икономика на арт индустрията, Маркетинг на аудио-визуалния сектор, Дигитални технологии и бизнес в културното пространство, Реклама в дигитална среда, Графичен дизайн и иновативни техники, Международна мобилност в изкуството, , Филмово и телевизионно продуцентство, Кинодраматургия, Драматургия на късите форми в киното и телевизията, Филмова и телевизионна режисура, Филмово и ТВ операторство, Филмов и ТВ монтаж, Актьорско майсторство за екранни изкуства, Продуциране и режисура на реклами, Работа с филмова техника, Дигитални проекти в студиен Филмов и Телевизионен комплекс…

Това обучение в ГИМНАЗИЯТА RBf подготвя специалисти : Кино Режисьори, Режисьори на всички други жанрове в киното – анимационни, документални, хроникални, публицистични, научно - популярни, Режисьори на реклами, Режисьори на телевизионни предавания и сериали, Драматурзи, Режисьори на музикални клипове и рекламни филми, Мениджъри и постановчици на фестивали и концерти, Режисьори на дублажи и постпродукция в кинематографията …

Партньори на RBf BERGMAN

Гимназията RBf работи в сътрудничество с:


Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийски университет
"Св. Климент Охридски" , Катедра - Комуникация и аудиовизуална продукция, Специалност - Комуникационен мениджмънт;  Факултета по телекомуникации, при Технически университет – София, Направление - Аудио-и видео технологии;
Факултет "Управление и администрация" при Университет за национално и световно стопанство - Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране";  Стопански факултет
при Софийски университет "Св. Климент Охридски", Направление - Маркетинг, Дигитален маркетинг и Международен бизнес;  Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките;  Студио “Аудиовидео Орфей” при Министерство на културата;  Национален Филмов Център; Съюз на българските журналисти; Българска телеграфна агенция; Съвет на европейската научна и културна общност;  Колеж на Европа, гр. Брюж, Белгия - Направление “Преговори и международен бизнес”; 

Международен университет на Монако - Направление Luxury Management;
Многоезична новинарска медия с Телевизия и Радио – Euronews;
Венециански филмов фестивал

Консултативен съвет в ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN


В Консултативния съвет на ГИМНАЗИЯТА се включват представители на българската научна и културна интелигенция, които са носители на Златното отличие за наука и култура на Съвета на европейската научна и културна общност и които се канят за

ГОСТ - ЛЕКТОРИ:


ПРОФ. МИЛЕНА МОЛЛОВА - Преподавател по пиано, СИЛВИ ВАРТАН – Поп певица, ХРИСТО МУТАФЧИЕВ – Актьор, БИНА ХАРАЛАМПИЕВА - Директор на Малък градски тeатър, БОЙКО ЛАМБОВСКИ – Журналист, АДЕЛИНА ФИЛЕВА - Директор на Софийска градска художествена галерия, ПРОФ.МАРГАРИТА МЛАДЕНОВА – Режисьор, РАШКО МЛАДЕНОВ – Актьор, НАЙДЕН ТОДОРОВ - Директор на Софийска филхармония, АНТОН РАДИЧЕВ – Актьор, СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ, Журналист – bTV,  БОЙКО ВАСИЛЕВ – Журналист –БНТ, ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ – Журналист –БНТ, ПРОФ. ХРИСТО ПИМПИРЕВ, Директор на Български антарктически Институт, 

ЧЛ.-КОР. ДМН ОЛЕГ МУШКАРОВ,  Учен в Института по математика и информатика на Българската академия на науките, ЧЛ.-КОР.ПРОФ.Д.И.Н ВАСИЛ НИКОЛОВ, Историк, Учен и Заместник-председател на Българска академия на науките …

ЕКИП

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП
Учителите в ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN са доказани експерти по съответния учебен предмет, които имат обществено признание.  Повечето от тях са носители на столичните и националните награди за изключителни постижения в образованието.
Директор: инж. Мирела ХИТОВА, Надежда НИКОЛЧЕВА – Български език и литуратура, Емил КОЛЕВ – Математика, Милена КРУМОВА – Информационни технологии, Ботка САВОВА – Информатика, доц. Иво ДРАГАНОВ – Аудио и Видео системи, Силвия ЦВЕТКОВА – История, Нина ТОДОРОВА – География, Надя ЦВЕТКОВА – Философия, Маргарита ВАСИЛЕВА - История, Нина ЦВЕТКОВА – Маркетинг, Боян АВРАМОВ - Философия, проф. Милена МОЛЛОВА – Музика, проф. Веселина ВЪЛКАНОВА – Дигитални медии, Росица ЗЛАТАНОВА - Български език и литуратура, Соня БУКЕВА – Физическо възпитание, доц. д-р Илия КОЖУХАРОВ – Креативна индустрия, Филмова и Телевизионна режисура, проф. Мадлен ДАНОВА - Английски език и Нови филологии, проф. Веселина ВЪЛКАНОВА - Журналистика и масова комуникация... 

КОНСУЛТАТИВЕН ЕКИП
Състои се от експерти, които осигуряват на всеки един ученик връзка с екип преподаватели от Български, Шведски и Европейски университети, които ученикът е избрал за своето висше образование.

АКАДЕМИЧЕН ЕКИП
Участват  професори и доценти от Софийски университет "Св. Климент Охридски", Технически университет – София, Университет за национално и световно стопанство,   Българската академия на науките и преподаватели от Шведски Университети.
Участват Гост -преподаватели от Студио “Аудиовидео Орфей” при Министерство на културата, Национален Филмов Център,Съюз на българските журналисти, Съвет на европейската научна и културна общност, Колеж на Европа, гр. Брюж, Белгия - Направление “Преговори и международен бизнес”

ПРИЕМ В ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN


Кандидатстването за 8-ми клас в ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN става първо с изпращане на Информация за кандидатстване на rbf_bergman_director@mail.bg и на expertsbg@gmail.com :  


1. Трите имена на ученика ……………………………………………………………
2. Трите имена на един от родителите ………………………………………………………………
3. В кое училище учи ученика ………………………… (наименование на училището)
4. Телефон за връзка с един от родителите: ……………………….  
5. Email за кореспонденция: ………………………..  
Представител на ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN ще се свърже с родителя на кандидата и ще уговори ден и час за провеждане на Интервю, заедно с един от родителите и на приемен изпит за ученика.
Приемният изпит представлява попълване на Тест за знанията, логическото мислене и креативността на ученика и анализ на ЕСЕ, което ученикът прави предварително и изпраща преди Интервюто - на expertsbg@gmail.com и на rbf_bergman_director@mail.bg.
Есето е на тема: ИМАМ ГОЛЕМИ И ПРЕКРАСНИ МЕЧТИ. 

Класиране на кандидатите
Класирането на кандидатите се извършва в зависимост от бала, формиран от:
• Резултат от приемен изпит на ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN 
• Резултат от Интервюто за оценка на езиковите познания и комуникативни умения и на основната обща култура на ученика 
• Резултатите от общото класирането се обявяват до 5 дни след Интервюто и изпита 


Предварителни консултации се правят по тел. 0888 314 555, по e-mail: rbf_bergman_director@mail.bg и expertsbg@gmail.com или он-лайн.
      
 
 След успешно представяне кандидатът може да бъде приет в ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN .
 Годишната такса за учебната 2024/2025 година в ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN е 6500 евро. Такса приемен изпит и регистрационна такса e 85 евро.

 
Обучението в ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN  дава Диплома за средно образование и Държавен Сертификат за най-високата степен на Професионална квалификация. Получава се и Сертификат за завършен курс по избраните допълнителни учебни дисциплини - от УНИВЕРСИТЕТА, чиито преподаватели водят обучението. 
Гимназията изпълнява всички държавни изисквания за получаване на средно образование с изграждане на изпреварващи практически умения.ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ  

ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN организира КЛУБ ЗА ШВЕДСКА КУЛТУРА И БИЗНЕС с Гост-лектори от Шведски университети и Бизнес организации.

В ГИМНАЗИЯТА занимателните извънкласни дейности и проекти се определят от учениците. Според своите желания за бъдеща реализация и за разнообразни културни занимания, те са авторите на клубовете по интереси, на инициативите и събитията.

ПРЕДИМСТВА

ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ

ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN

ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN дава средно образование с професия и практически умения. Прави обучението интересно и привлекателно. Максимално подготвя учениците за избраното висше образование и за пълноценното осъществяване на мечтаната професия.

Акцентът в обучението са практическите умения, които ще позволят на всеки още в началото на висшето си образование да бъде предпочетен и поканен за престижни ангажименти в авторитетни международни компании.

Учениците в ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN се учат как да реализират мечтите си – креативно,

с авторитет и обществено признание.

ЛУКСОЗЕН МЕНИДЖМЪНТ


В сътрудничество с Департаментите „Луксозен мениджмънт“ на  университетите в Европа, ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN обучава как да се произведе луксозен културен, дигитален или промишлен продукт и как да се използва престижен маркетинг за печеливша продажба на този продукт. Учениците се учат как да създават и управляват луксозна марка.

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ

Учениците в ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN имат разширено езиково обучение по избрани от тях езици, включително Шведски език, с практическа бизнес насоченост за работа в международни компании.

ВИЗИЯ

Нашата визия е да допренесем за изграждането на висока култура
в успешната реализация на личността
в новия дигитален свят.
МИСИЯ

Нашата мисия е да изградим глобална среда
за модерно качествено образование на
лидери в бизнеса и културата.

КОНТАКТИ

ДИРЕКТОР
ИНЖ. МИРЕЛА ХИТОВА
Директор на Гимназия, с двадесет годишен ръководен педагогически опит
rbf_bergman_director@mail.bg
0888 314 555 Офис за консултации:  
София, ул."6-ти Септември" 35 ет.2 
В офиса на Съвета на европейската научна и културна общност

ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN реализира обучението в самостоятелен Университетски Учебен корпус - във ВСУ "Любен Каравелов". Гимназията разполага с огромна спортна база и тенис кортове. Има училищен стол и кафеклуб. Осигурена е постоянна охрана. ИМА ОСИГУРЕН СПЕЦИАЛЕН ТРАНСПОРТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN  
Част от специализираната подготовка се провежда извън Учебния корпус – в Студийна среда.

 +359-888-314-555


expertsbg@gmail.com

rbf_bergman_director@mail.bg


https://www.facebook.com/RBf-Частна-Професионална-Гимназия-Мениджмънт-Филмова-Телевизионна-Режисура-110396734179580/https://rbfschool.blogspot.com/