ПРИЕМ В ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN


Кандидатстването за 8-ми клас в ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN става първо с изпращане на Информация за кандидатстване на rbf_bergman_director@mail.bg и на expertsbg@gmail.com :

1. Трите имена на ученика ……………………………

2. Трите имена на един от родителите ……

3. В кое училище учи ученика ………………………… (наименование на училището)

4. Телефон за връзка с един от родителите: ……………………….

5. Email за кореспонденция: ………………………..

Представител на ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN ще се свърже с родителя на кандидата и ще уговори ден и час за провеждане на Интервю, заедно с един от родителите и на приемен изпит за ученика.

Приемният изпит представлява попълване на Тест за знанията, логическото мислене и креативността на ученика и анализ на Есе, коeто ученикът прави предварително и изпраща преди Интервюто - на expertsbg@gmail.com и на rbf_bergman_director@mail.bg

Есето е на тема: ИМАМ ГОЛЕМИ И ПРЕКРАСНИ МЕЧТИ.

Класиране на кандидатите

Класирането на кандидатите се извършва в зависимост от бала, формиран от:

• Резултат от приемен изпит на ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN

• Резултат от Интервюто за оценка на езиковите познания и комуникативни умения и на основната обща култура на ученика

• Резултатите от общото класирането се обявяват до 5 дни след Интервюто и изпита

Предварителни консултации се правят по тел. 0888 314 555 или по e-mail: rbf_bergman_director@mail.bg и expertsbg@gmail.com или он-лайн.

 След успешно представяне кандидатът може да бъде приет в ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN .

 Годишната такса за учебната 2024/2025 година в ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN е 6500 евро. Такса приемен изпит и регистрационна такса e 85 евро.

 

ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN реализира обучението в самостоятелен Университетски Учебен корпус - във ВСУ "Любен Каравелов". Гимназията разполага с огромна спортна база и тенис кортове. Има училищен стол и кафеклуб. Осигурена е постоянна охрана. ИМА ОСИГУРЕН СПЕЦИАЛЕН ТРАНСПОРТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN. Част от специализираната подготовка се провежда извън Учебния корпус – в Студийна среда.

Обучението в ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN дава Диплома за средно образование и Държавен Сертификат за Професионална квалификация. Получава се и Сертификат за завършен курс по избраните допълнителни учебни дисциплини - от УНИВЕРСИТЕТА, чиито преподаватели водят обучението.

Гимназията изпълнява всички държавни изисквания за получаване на средно образование с изграждане на изпреварващи практически умения.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN организира КЛУБ ЗА ШВЕДСКА КУЛТУРА И БИЗНЕС с Гост-лектори от Шведски университети и Бизнес организации..

В ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN занимателните извънкласни дейности и проекти се определят от учениците. Според своите желания за бъдеща реализация и за разнообразни културни занимания, те са авторите на клубовете по интереси, на инициативите и събитията.

Address

Офис за консултации:  София ул."6-ти Септември" 35 ет. 2(В офиса на Съвета на европейската научна и културна общност)
ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN реализира обучението в самостоятелен Университетски Учебен корпус - във ВСУ "Любен Каравелов". Гимназията разполага с огромна спортна база и тенис кортове. Има училищен стол и кафеклуб. Осигурена е постоянна охрана. Има осигурен специален транспорт за учениците на RBf BERGMAN
Част от специализираната подготовка се провежда извън Учебния корпус – в Студийна среда.


Phone

ДИРЕКТОР
ИНЖ. МИРЕЛА ХИТОВА

Директор на Гимназия,`с двадесет годишен ръководен педагогически опит


+359 0888 314 555

E-mail

 
rbf_bergman_director@mail.bg expertsbg@gmail.com